Dorota Buczkowska, Michał Smandek, 2018

Wywoływanie rzeźby

9.02–11.03 | Bydgoszcz, Galeria Miejska BWA


Dorota Buczkowska i Michał Smandek tworząc sytuacje przestrzenne sięgają po instalację i fotografię. Przez lata obserwując nawzajem swoje działania, zauważyli pokrewieństwo wykorzystywanych form wizualnych oraz podobne efekty swoich poszukiwań, ale i zupełnie inne drogi i cele dochodzenia do nich. Jej prace wynikają z kontaktu z materią i jej badania, a także odkrywania formy możliwej do wydobycia z danego materiału. On poszukuje form i sytuacji, które prowokuje stosując siły fizyczne i potencjał przestrzeni, w której się znalazł. Na wystawie ich prace się spotykają, a wspólne jest w nich to, że „wywołują” rzeźby, które artystka i artysta wyczuwają w danym miejscu.

 

Dorota Buczkowska, Didaskalia, 2017

 

Michał Smandek, Szkielety, płaskowyż Nazca, Peru, 2016

 


Dorota Buczkowska, Apnea2, 2010

 

Michał Smandek, Hole Work, 2015

www