Flaga Nomadic State

Wyprawa do sensu

6.04 – 19.05 | Wrocław, Studio BWA


W poszukiwaniu sensu życia to wystawa-opowieść o podróży. Karolina Mełnicka i Stach Szumski zaczynają ją od blablacara jadącego z warszawskiego Dworca Centralnego do oddalonej o 7000 kilometrów syberyjskiej Republiki Ałtaju, a kończą na koreańskiej wyspie Czedżu. W czasie tej podróży młodzi artyści pytali szamanów o sens życia i wpływ postępu technologicznego na ich praktyki. Także wówczas zrodziła się idea Nomadic State, będącego jednocześnie nazwą ich duetu i nomadycznym państwem pozbawionym terytorium. Projekt bada poczucie tożsamości narodowej w zglobalizowanym świecie. Skoro podróż jako opowieść mityczna nierzadko jest (lub ma się stać) sensem życia, to może warto się dowiedzieć, czy tak było i tym razem?

bwa.wroc.pl