Komunikator podwodny, proj. Rafał Dętkoś

PRZEMIANY POLSKIEGO DIZAJNU

6.04 – 19.08 | Kraków, Muzeum Narodowe


Judy Attfield napisała kiedyś, że „przedmioty nie rosną na drzewach”. Oznacza to, że nie biorą się z próżni i że wiodą społeczne, kulturowe i polityczne życie. Wystawa Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po roku 1989, kuratorowana przez prof. Czesławę Frejlich, wykładowczynię krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, odnosi się właśnie do kwestii wartości, tożsamości i wrażliwości zaprojektowanych obiektów. W założeniu prezentacja ma być nie tyle listą najważniejszych obiektów polskiego dizajnu po transformacji gospodarczo-ustrojowej, ile raczej ich świadomym przeglądem, akcentującym charakterystyczne tendencje w projektowaniu splecione z historycznymi „punktami przełomowymi” ostatnich trzech dekad: upadającym rynkiem projektowym, korzystaniem z dotacji unijnych wspierających polską wytwórczość oraz kosmopolityzacją naszego dizajnu.

mnk.pl