CZARNA PLAŻA

Czarna plaża, dziwna śmierć i wężowe ruchy już niedługo w piktogramie.

ODŁÓG

Wystawa "Odłóg" jest efektem współpracy artystki wizualnej z projektantem ubioru.

DZIEWCZYŃSKIE ROZMOWY

Amerykańska artystka Michelle Rawlings, po 3 latach od swojej pierwszej wystawy w Rastrze, wraca z nowymi pracami.

PAMIĘĆ WODY

Fotograf Paweł Starzec dokumentuje zmiany zachodzące na terenie byłej Jugosławii, ukazując proces formowania nowej zbiorowej świadomości.

DEMOLKA KONTROLOWANA

W ramach wystawy "Architektura w ruchu", młodzi odbiorcy wcielą się w budowniczych, stawiając, przemieszczając i burząc lekkie, trójwymiarowe modele budynków znanych z ulic Warszawy.

WSPÓLNOTA TEATRALNA

Komuna//Warszawa, Studium Teatralne, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru i Stowarzyszenie Sztuka Nowa zaczynają działalność pod wspólnym szyldem jako Centrum Lubelska 30/32.

WISŁA

Przegląd nowego kina polskiego w Rosji, Azerbejdżanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie, Serbii i Gruzji.

NOWE CIEPŁO

Tegoroczna edycja festiwalu Nowe Ciepło podejmuje temat produkcji żywności.

DEKLARACJA SPRZECIWU

W sprzeciwie wobec aktualnej polityki kulturalnej Grupa nad Wisłą wytoczyła siedemnaście postulatów skierowanych do decydentów kultury.

POSZERZANIE ŚWIATA

Bohaterem kolejnej wystawy z eksplorującego związki sztuki nauki cyklu Art+Science Meeting będzie Masaki Fujihata.