Bar Sharma: "Black after white"

Nieoczywista wymiana

7.04 – 6.05 | Poznań, Galeria Miejska Arsenał


Wystawa Estetyka i uprzedzenia jest podsumowaniem projektu edukacyjnego, który został zainaugurowany w 2008 roku z inicjatywy Adiny Bar-On, izraelskiej artystki performerki i wykładowczyni na Bezalel Academy of Arts and Design w Jerozolimie. Polegał na polsko-izraelskich spotkaniach studentów szkół artystycznych i wymiany młodych artystów z Bezalel Academy of Arts and Design w Jerozolimie ze studentami czterech artystycznych uczelni wyższych: Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

120 uczestników i uczestniczek projektu, podzielonych na sześć dwudziestoosobowych grup, spotkało się dwukrotnie – raz w Izraelu i raz w Polsce. W pierwszym etapie dziesięcioro artystów z Polski jechało do Izraela, by wziąć udział w dziesięciodniowym programie współpracy z dziesięcioma izraelskimi studentami z Bezalel. Następnie dziesięcioosobowe grupy z Izraela przyjeżdżały na spotkanie z polskimi partnerami.

Młodych artystów z Polski i Izraela wspólna historia zarówno łączy, jak i dzieli. Dla części z młodych Izraelczyków podroż do Polski była powrotem do kraju, w którym żyli i umierali ich krewni. Musieli stawić czoła temu, co w ich postrzeganiu było prawdopodobnie największym żydowskim cmentarzyskiem w kraju, który obecnie pulsuje życiem. Dla młodych Polaków wyprawa do Izraela była możliwością spojrzenia na egzotyczny Bliski Wschód, „kolebkę cywilizacji” ogarniętą panującym konfliktem zbrojnym.

Celem tych podróży, warsztatów, debat i seminariów było wytworzenie przestrzeni dyskusji nieskrępowanej polityczną poprawnością, w ramach której artyści mogli wymieniać stanowiska oraz dzielić się przeczuciami i obawami; platformy, która oferowała szansę przyjrzenia się swojej rzeczywistości, temu, co znane i powszednie, oczami przybysza. Dlatego sztuka zaprezentowana na wystawie to wypowiedzi tych, którzy chcą, aby ich usłyszano, choć nadal poszukują nieoczywistych sposobów komunikowania się. Ich wytrwałość prawdziwie zaskakuje i dostarcza pretekstu do dalszej, wciąż potrzebnej dyskusji.

www
fb