Praktiker

Wystawa Praktiker kontynuuje myśl poprzedniczniczki o tym samym tytule, która miała miejsce w 2000 roku w galerii Inner Spaces. Wtedy prace mierzyły się z tematem praktyczności sztuki oraz organizacji świata poprzez częściowe użytkowanie istniejących idei i praktyk. Wystawie towarzyszył manifest artystyczny przedstawiający sztukę jako działanie wtapiające się w codzienność, pragnące umknąć instytucjonalnemu widzeniu sztuki. Kontynuację stanowią prace, które mówią o wykorzystywaniu istniejących struktur realności do tworzenia nowych przedstawień tu i teraz.

Awangarda w Szczecinie

Szczecińskie awangardy gromadzą dzieła artystów współczesnych związanych z Wydziałem Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, przepracowujących idee klasycznej awangardy. 

WARSAW GALLERY WEEKEND

Ważny weekend w kalendarzu wielu warszawskich galerii, artystów, kolekcjonerów dzieł sztuki współczesnej oraz kolekcjonerów wrażeń – wybierz coś dla siebie!

RZEKA PODZIEMNA

Nagrodę dla autora najlepszego autorskiego portfolio zaprezentowanego podczas tegorocznego Przeglądu Portfolio w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie otrzymał Łukasz Rusznica za inspirowany japońską mitologią cykl Rzeka podziemna. My prezentujemy jego fragment.

CZARNA DZIURA

Po Czarnym kwadracie na białym tle Malewicza przyszedł czas na czarne monochormy- był Soulages, Ad Reinhardt i inni, a czerń stopniowo utrwalając się w świadomości odbiorców sztuki regularnie traciła swów rewolucyjny potencjał. Po co więc dziś Łukasz Dybalski maluje czarne obrazy?

KALIGRAFIE SPOŁECZNE

Wystawa Kaligrafie społeczne prezentuje artystów średniego i młodego pokolenia z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji Środkowej.

UDZIELANIE GOŚCINY

Usta usta – monograficzna wystawa Slavs and Tatars tworzy przestrzeń, w której realizowane w różnym czasie prace duetu wchodzą ze sobą w dialog.

WSPÓLNY MIANOWNIK

Międzynarodowy kolektyw fotograficzny Sputnik Photo w ramach projektu Stracone terytoria przez osiem lat (2008-2016) odwiedzał tereny byłych republik ZSRR, rejestrując świadectwa niedokończonej transformacji.

Strony