Julia Błaszczak: Independence, 2017

Świat wokół słowa

29.03 – 13.05 | Warszawa, Muzeum Plakatu w Wilanowie


20 uczelni artystycznych i dizajnu ze wszystkich kontynentów wraz z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych oraz Muzeum Plakatu w Wilanowie podjęło się współczesnej interpretacji pojęcia independence, czyli niepodległość. Wyniki warsztatów zbiera wystawa 100 × Independence. Ten głos młodej generacji obejmuje sto autorskich wypowiedzi studentów z całego świata. Pojawiają się tu zarówno tradycyjne, jak i multimedialne czy interaktywne formy plakatu. Komunikatom wizualnym towarzyszą eseje mentorów kształtujących programy komunikacji wizualnej i multimedialnej, wpływających na postawy przyszłych projektantów i nadających ton współczesnej edukacji projektowej. Ta polifoniczna wypowiedź zapisana została również w towarzyszącym wystawie wydawnictwie i jest na bieżąco archiwizowana na stronie internetowej.

independence.pja.edu.pl